O firmie

Agencja Ubezpieczeń Dawro należy do grupy Dawro, której właścicielem jest Dom Aukcyjny powstały w 2002 roku.

Agencja Ubezpieczeń Dawro to wiarygodny partner działący na podstawie stosownych umów zawartych z wybranymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Nasza kadra posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami poświadczającymi odbyte specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.